صفحه اصلی گالری مقالات فرم استخدام نظرسنجی اخبار تالار گفتگو تماس با ما درباره ما
امروز : چهارشنبه ، 26 مرداد 1401        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 

نام کاربری :
رمز ورود :

کانال اطلاع رسانی
اینستاگرام آزمایشگاه

آزمایش اسپرم

 

 

دستورالعمل جمع اوری نمونه مایع منی آزمایشگاه مهر

 

ازمایش برروی مایع منی به فرد خاصی به منظورتشخیص علت نازایی درمردان مورد استفاده قرارمی گیرد.

* نمونه بایدترجیحاًدرازمایشگاه تهیه شودوچنانکه این امرممکن نباشد،نمونه باید درمدت کمترازنیم ساعت به ازمایشگاه تحویل داده شود.درهنگام تحویل نمونه به ازمایشگاه زمان دقیق جمع اوری ان را به مسئول پذیرش اعلام نمائید. نمونه ای که اززمان جمع اوری ان بیش ازیک ساعت گذشته باشد ،فاقد ارزش است.

* نمونه باید پس از3تا 5روزپرهیزازنزدیکی یاانزال تهیه شودونمونه هایی که کمتر ازدوروزیا بیشتر ازهفت روزازاخرین نزدیکی جمع اوری شود برای انجام ازمایش مناسب نیست .

* وجودتب درخلال 3روزپیش ازانجام ازمایش،نتیجه راتحت تاثیرقرارمیدهد.

* بهترین نمونه منی نمونه ای است که ازطریق تحریک مصنوعی تهیه شده بدون استفادهازصابون  وبادست کمی نمناک تهیه ودرظرف مخصوصی که ازطرف ازمایشگاه دراختیارشما قرارداده شده ،جمع اوری می گردد.نمونه جمع اوری شده توسط کاندوم برای ازمایش مناسب نیست.

 *باید دقت شود که تمامی نمونه منی درظرف مخصوص ریخته شودزیرا چنانچه فقط قسمتی ازنمونه دراختیارازمایشگاه قرارداده شودباعث به دست امدن نتیجه غیرواقعی خواهدشد.

*  قبل ازریختن نمونه به داخل ظرف بهتراست بادردست گرفتن ظرف دمای ان را به نزدیک درجه حرارت بدن (37درجه سانتی گراد) برسانید وسعی کنید تازمان تحویل نمونه به ازمایشگاه ان را دردمای نزدیک به حرارت بدن(37درجه نگهداری کنید).

§      این ازمایش عصرها بین ساعت 4 تا 6 پذیرش میشود.

انجام ازمایش منی دراین افراد پس ار بستن لوله (وازکتومی) انجام ازمایش معمولی منی است با این تفاوت که :

* این ازمایش باید حداقل دوماه پس ازبستن لوله ها انجام شود.

* درطی 24ساعت پیش ازانجام ازمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی  به هرعلت دفع شود. و باید در 6 ساعت به ازمایشگاه برسد.