صفحه اصلی گالری مقالات فرم استخدام نظرسنجی اخبار تالار گفتگو تماس با ما درباره ما
امروز : دوشنبه ، 13 تیر 1401        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 

نام کاربری :
رمز ورود :

کانال اطلاع رسانی
اینستاگرام آزمایشگاه

آزمایش اعتیاد

مدت اثر و ماندگاری  مواد مخدر و عوامل مثبت کاذب

تست قابل درخواست 10drug(برای مواد مخدر) و multidrug(برای مواد مخدر و خواب اورها)

کوکائین

مدت زمان 4 روز بازده ای است که میتوان نسبت به تشخیص کوکائین اقدام کرد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. آموکسی سیلین

2. بی حس کننده های موضعی حاوی کوکائین

3. چای برگ کوکا

بنزودیازپین

بنزودیازپین های کوتاه اثر تا 3 روز و انواع طولانی اثر آن حتی تا 30 روز بعد قابل شناسایی هستند.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. اگزاپروزین

2. سرترالین

اپیوئیدها، مواد مخدر شناخته شده و ...

مطالعات انجام شده نشان می دهد که کدئین و پروپوکسی فن تا 2 روز، مورفین و متادون تا 3 روز و هیدرومورفون و اکسی کدون تا 4 روز قابل تشخیص می باشند.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛


1. دکسترومتورفان

2. دیفن هیدرامین

3. ریفامپین

4. فلوروکینولون ها

5. کدئین

6. کینین

7. مورفین

8. وراپامیل


فن سیکلیدین

این ترکیب تا 8 روز بعد از آخرین مصرف قابلیت شناسایی برای آن وجود دارد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

 


1. ایبوپروفن

2. ایمی پرامین

3. ترامادول

4. تیوریدازین

5. داکسیلامین

6. دزمتیل ونلافاکسین

7. دکسترومتورفان

8. دیفن هیدرامین

9. کتامین

10. مپریدین

11. ونلافاکسین


 

ضد افسردگی های سه حلقه ای

مدت زمان شناسایی این ترکیبات بعد از آخرین مصرف متغیر می باشد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛


1. دیفن هیدرامین  

2. سیپروهپتادین  

3. سیکلوبنزاپرین

4. کاربامازپین  

5. کوئاتیوپین

6. هیدروکسی زین  


باربیتورات ها

باربیتورات های کوتاه اثر تا 1 روز و انواع طولانی اثر تا 3 هفته در تست ها قابل شناسایی می باشد

 

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛


1. ایبوپروفن

2. ناپروکسن


متادون

عموما متادون تا 3 روز بعد از آخرین مصرف در ادرار قابل شناسایی هستند

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب این تست شود؛


1. ایبوپروفن

2. تیوریدازین

3. دیفن هیدرامین

4. کلرپرومازین

5. کلومیپرامین

6. کوئتیاپین


7. وراپامیل

حشیش

عموما اگر فرد تنها یک تک دوز مصرف کرده باشد تا 3 روز بعد قابل شناسایی می باشد. در مصرف معمولی یا 4 بار در هفته تا 7 روز بعد و اگر فرد مصرف روزانه داشته باشد تا 15 روز قابل تشخیص است. لازم به ذکر است مصرف کننده شدید حشیش حتی بیش از 30 روز بعد از آخرین مصرف تستی مثبت خواهد داشت.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

 


1. افاویرنز

2. امپرازول

3. ایبوبروفن

4. پرومتازین

5. پنتوپرازول

6. پیروکسیکام

7. تولمتین

8. لانسوپرازول

9. ناپروکسن


 

آمفتامین و مت آمفتامین

عموما خود آمفتامین و مت آمفتامین تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف در ادرار قابل شناسایی هستند

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛


1. افدرین

2. آمانتادین

3. ایزوکسوپرین

4. بنزفتامین

5. بوپروپیون

6. پرومتازین

7. پسودوافدرین

8. ترازودون

9. تریمیپرامین

10. تیوریدازین

11. دزیپرامین

12. دکستروآمفتامین

13. رانیتیدین

14. ریتودرین

15. سرترالین

16. سلژیلین

17. سودوافدرین

18. فن فلورآمین

19. فنیل افرین

20. فنیل پروپانول آمین

21. کلرپرومازین

22. لابتالول

23. متیل فنیدیت